Internationella referenssjukhus

Som en viktig del i fd NKS-förvaltningens arbete att föreslå verksamhetsinnehåll för NKS har projektet studerat och inhämtat information från flera internationella förebilder. I ett första steg har ett 50-tal sjukhus identifierats och utvärderas på en övergripande nivå. Av dessa har 18 ledande sjukhus undersökts närmare och nio har besökts och studerats i detalj. Dessa nio sjukhus är:

USA
• Mayo Clinic, Rochester
• Johns Hopkins, Baltimore
• Bringham & Women, Boston
• Ronald Reagan, Los Angeles
• Cleveland Clinic, Cleveland

Nederländerna
• Erasmus MC, Rotterdam
• LUMC, Leiden

England
• Imperial College London, London
• University College London, London

 
Läs mer om referenssjukhusen och hur de arbetar.

 

>